István út 49. alatt
Következő tanfolyam időpontja 2020 Augusztus 3-án,/hétfőn/17.00 órától lesz tanfolyam indítás délutáni oktatással. Autósoknak! KAKUK AUTÓSISKOLA VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK FNYSZ: 21092/2007 „B” kategóriás (személygépkocsi-vezető) képzésről 1. A képző szerv neve:KAKUK AUTÓSISKOLA címe:4031 Debrecen István út 73.1/5. Tel: 06 30 9158115 e-mail: kakukjanos@gmail.com honlap: Kakuk Autósiskola.hu 2. A cég formája: Egyéni vállalkozó. 3. Vállalkozói eng. száma: ES 457128 4. Iskolavezető neve: Kakuk János szakoktató, tanár. 5. Ügyfélfogadás helye: Debrecen István út 49. ideje: Hétfő,kedd,szerda 13:00-15.00-ig csütörtök 15:00-17:00-ig 6 Telephely és elméleti képzés helye: Debrecen István út 49. 7 . A tanuló tanfolyamra történő felvétel módja: Jelentkezés személyesen 8. Előírt egészségi alkalmasság: Eü. 1.csop. /PÁV nem szükséges./ 9 A tanfolyamra való felvétel feltételei -16,5 életév betöltése. - orvosi alkalmassági igazolás I.csop. Az elméleti vizsga feltétele:-16 év 9 hó betöltése - az elméleti tanfolyam elvégzése, -/a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül a vizsgát meg kell kezdeni, és 12 hónapon belül le kell tenni./ - az első elméleti vizsgán be kell mutatni az alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt. A gyakorlati vizsga feltétele: - 17 életév betöltése. - a kötelező óraszámokat /29 óra/580 km-t teljesítette. - a sikeres KRESZ vizsgától számított 2 éven belül. A forgalmi vizsga letétele után a vizsgaigazolást a Felügyelőség az okmányirodának megküldi, ahol az elsősegély elvégzésének igazolása után elkésziti a jogositványt. 10. Az elméleti tanfolyam minimális óraszámai: - KRESZ: 20 óra - Vezetés elmélete: 6 óra - Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 2 óra Az elméleti képzés után a tanuló KRESZ vizsgát tesz. A további vizsgáit két éven belül teheti le. A két év a sikeres KRESZ vizsga időpontjától számít. Az órák időtartama 45 perc. Az órák meghallgatása után kerül sor a KRESZ vizsgára, amely (min 16 és ľ éves életkor), számítógépen történik, és 55 kérdésből áll, 75 pont érhető el, de maximum 10 hibapont lehet./ 65 pont sikeres vizsga, 64 pont sikertelen vizsga./ A tanfolyam árában nincs benne a segédanyag , de biztosítom térítés ellenében:/Tankönyv, TESZT-CD és Elsősegély tankönyv./ Sikeres KRESZ vizsga után kezdődhet a vezetés. A vezetési órák időtartama 50 perc. Vezetési gyakorlat-alapoktatás: minimális óraszáma: 9 óra (9x50perc.) Ennek során: A jármű biztonsági ellenőrzését illetve a technikai kezelését és manőverezési feladatokat, a jármű feletti uralmat sajátítják el. Vezetési gyakorlat-főoktatás: minimális óraszáma: 20óra /20x50 perc/ Ennek során: Elsajátítja a biztonságos közlekedéshez szükséges ismereteket, A technikai kezelés és manőverezési feladatok végrehajtásában el kell jutnia az önálló és biztonságos, környezetkímélő közlekedéshez szükséges jártasság szintjére. Városi vezetés: 14 óra . Országúti vezetés: 4 óra Éjszakai vezetés: 2 óra Vezetési gyakorlat összesen: 29 óra vezetési gyakorlat + 1 vizsgaóra = 30 óra A kötelező óraszám levezetése után a tanuló kérheti vizsgáztatását, vagy szükség esetén pótórát vehet. 11. Az oktató jármű: Honda Jazz 1.3 benzin. 12. Az elméleti előadásokon a tanuló részvétele kötelező! / az esetleges hiányzások pótlására lehetőséget biztosítunk az előadóval egyeztetve./ 13. Az elméleti tandíjat az oktatás első napján kell fizetni. A gyakorlati órák díját a vezetéskor, 10 óránként előre fizetve./ tehát részletenként./ Az vizsgák pályahasználati díját a tanuló fizeti,/ 3000 Ft /vizsga. KRESZ Elmélet 35000 Ft. Gyakorlati okt: min.29óra 5000 Ft/óra Pótóra: 5000 Ft/ óra Vizsgadíj elm:4600 Gyak:11 000Ft.* Vizsgadíjak: 15600 Ft Összesen: 200 600Ft. Közúti elsősegély-nyújtás tanfolyamot a Vöröskeresztnél lehet végezni, /a tanfolyam költségét nem ismerem./ Debrecen Hatvan utca 37./ Tel: 06 52 316 330 / és vizsgát tenni. A vizsga díja: 8 200 Ft. 14. Felmentések: B kategóriás képzésben nem adható. 15. Ha a tanuló áthelyezését kéri másik autósiskolához, azt kérésére azonnal, és díjmentesen kiadjuk. 16. Oktatási helyszínek: - elmélet: Debrecen István u.49. - gyakorlat: Debrecen Bartók út 115. illetve Debrecen területe. 17. Ha pótórára van szükség a tanuló kérésére, /egyetértve oktatója javaslatával/ lehetőség van. Óradíja : 5000 Ft. 18. Felügyeleti szerv: ITM 1011 Budapest Fő utca 44-50. 1040 pf. 1. Ha a tanulónak bármilyen problémája adódik, a tanfolyam elvégzésével kapcsolatban, vagy gyakorlati oktatójával kapcsolatban, akkor az iskolavezetőhöz, vagy a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Hajdú-Bihar megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályhoz, (Debrecen Széchenyi út 46. Tel: 06 52-502-105) fordulhat panasszal. 19. A Tanulónak joga van: - az autósiskola szolgáltatásait igénybe venni, - áthelyezését kérni másik autósiskolához. 20. Az elméleti vizsgadíjat /4 600 Ft./ a tanfolyamdíjjal együtt a tanfolyam kezdetén, a gyakorlati vizsgadíjat /11 000 Ft./ a vizsgára jelentés előtt kell fizetni. /Ez közvetített szolgáltatás./ 21. A Vizsgaszervezési és Utánképzési osztály a vizsgaigazolást a sikeres forgalmi vizsga után, és a közúti elsősegélynyújtásból tett sikeres vizsga után megküldi az okmányirodának elektronikusan. Külföldiek részére ezen felül csak 6 hónapos „Tartózkodási engedély”, és lakcímkártya megléte esetén lehetséges a vizsgaigazolás kiadása. Az okmányiroda ezek után kiadja a vezetői engedélyt. Kakuk Autósiskola Nyitva:Hétfő,kedd,szerda 13:00-15:00 Csütörtök 15:00-17:00 ig Átlagos képzési óraszám:Nem volt 10 fő vizsgázó. Vizsga sikerességi mutató:Elm:Nem volt 10 fő Gyak: 38.46% Képzési költség:205600
Elméleti vizsga tervezett időpontja 2020 Szeptember eleje.
Közúti elsősegély nyújtó tanfolyam
Következő tanfolyam időpontja 2020 augusztus vége. .
Jelentkezési határidő Akkor, vagy bármikor.